HälsingeFönster - Allmogefönster från Engbergs Snickerier i Ljusdal

 

VIK 2-luft

Vik är ett 2+1-fönster med mycket goda prestanda vad avser ljud- och värmeisolering. Liksom alla våra fönstermodeller är det skapat med omsorg om detaljerna.
Virket är förstklassig, senvuxen norrländsk kärnfura, med naturliga egenskaper som hårdhet, spänst, styrka och motståndskraft mot fukt och röta. Rutorna i ytterbågen är kittade glas för glas, ett för varje spröjs. Gångjärn och beslag är valda utifrån stränga kvalitetskriterier.
Jugendstilen var aktuell i byggnadssammanhang de två decennierna runt 1900. Fönster från denna epok har ofta spröjs i bågens övre parti medan nederdelens glasyta är obruten. Vår fönstermodell Vik delas i två rutor av en horisontal spröjs i fönsterbågens övre parti.
Vik Fönster finns i 1-, 2- eller 3-luftsalternativ.
Fönstret kan även beställas i utförande med tvärpost samt i 1+1-glasutförande, med helglasad alt. spröjsad innerbåge i fönstret.

I vår serie fönster hör modellerna Åkersta, Kläppa, Borr och Höga till samma stiltyp, med Nore som en variant.

Ladda hem vårt produktblad i pdf-format

Vik 2-luftfönster. Fönster från HälsingeFönster.
Detaljbild på spröjs
Precis som i äldre fönstersnickeri är fönsterbågar och spröjsar vackert profilerade för att ge behagligt rundade former och öka ljusinsläppet.
Fönster Vik 1 Luft från HälsingeFönster Fönster Vik 2 Luft från HälsingeFönster Fönster Vik 3 Luft från HälsingeFönster Fönsterdörr Vik från HälsingeFönster Fönsterdörr Vik från HälsingeFönster