HälsingeFönster - Allmogefönster från Engbergs Snickerier i Ljusdal

 

SLOTTE FÖNSTERDÖRR

Slotte Fönsterdörr är en 2+1-fönsterdörr med mycket goda prestanda vad avser ljud- och värmeisolering. Liksom alla våra modeller är den skapad med omsorg om detaljerna.
Virket är förstklassig, senvuxen norrländsk kärnfura, med naturliga egenskaper som hårdhet, spänst, styrka och motståndskraft mot fukt och röta. Rutorna i ytterbågen är kittade glas för glas, ett för varje spröjs. Gångjärn och beslag är valda utifrån stränga kvalitetskriterier.
Fönstret i Slotte har åtta kvadratiska rutor per ytterbåge, en spröjsindelning man ofta finner i nationalromantiskt influerade byggnader från 1910-1920-talen.
Slotte Fönsterdörr levereras med spanjolett och kan beställas med cylinderlås på antingen insidan eller både in- och utsidan, allt efter önskemål. Finns även med hakkolvslåsning. Pardörren levereras med dubbla spanjoletter och kan beställas med samma låsalternativ som enkeldörren. Samtliga utföranden levereras med broms.
Slotte Fönsterdörr finns även i utförande med tvärpost samt i 1+1-glasutförande, med helglasad alt. spröjsad innerbåge i fönstret.

Våra modeller Kämsta och Gärde kan vara alternativ till Slotte.

Ladda hem vårt produktblad om Slotte i pdf-format

Slotte enkel fönsterdörr från HälsingeFönster
Detaljbild på spröjs
Precis som i äldre fönstersnickeri är fönsterbågar och spröjsar vackert profilerade för att ge behagligt rundade former och öka ljusinsläppet.
Fönster Slotte 1 Luft från HälsingeFönster Fönster Slotte 2 Luft från HälsingeFönster Fönster Slotte 3 Luft från HälsingeFönster Fönsterdörr Slotte från HälsingeFönster Fönsterdörr Slotte från HälsingeFönster