HälsingeFönster - Allmogefönster från Engbergs Snickerier i Ljusdal

 

SLOTTE 1-luft

Slotte är ett 2+1-fönster med mycket goda prestanda vad avser ljud- och värmeisolering. Liksom alla våra fönstermodeller är det skapat med omsorg om detaljerna.
Virket är förstklassig, senvuxen norrländsk kärnfura, med naturliga egenskaper som hårdhet, spänst, styrka och motståndskraft mot fukt och röta. Rutorna i ytterbågen är kittade glas för glas, ett för varje spröjs. Gångjärn och beslag är valda utifrån stränga kvalitetskriterier.
Det här fönstret har åtta kvadratiska rutor per ytterbåge. Man finner ofta fönster av den här typen i nationalromantiskt influerade byggnader från 1910-1920-talen. Fönstren var tätspröjsade, med små glasrutor, trots att tillverkningsmetoderna då utvecklats och stora glasytor kunde framställas. Man blickade istället stilmässigt tillbaka i tiden. Det har vi också gjort när vi skapade modellen Slotte.
Slotte Fönster finns i 1-, 2- eller 3-luftsalternativ.
Fönstret kan även beställas i utförande med tvärpost samt i 1+1-glasutförande, med helglasad alt. spröjsad innerbåge i fönstret.

Våra modeller Kämsta och Gärde kan vara alternativ till Slotte.

Ladda hem vårt produktblad om Slotte i pdf-format

Fönster Slotte 1 luft från HälingeFönster
Detaljbild på spröjs
Precis som i äldre fönstersnickeri är fönsterbågar och spröjsar vackert profilerade för att ge behagligt rundade former och öka ljusinsläppet.
Fönster Slotte 1 Luft från HälsingeFönster Fönster Slotte 2 Luft från HälsingeFönster Fönster Slotte 3 Luft från HälsingeFönster Fönsterdörr Slotte från HälsingeFönster Fönsterdörr Slotte från HälsingeFönster