HälsingeFönster - Allmogefönster från Engbergs Snickerier i Ljusdal

 

NORE 1-luft

Nore är ett 2+1-fönster med mycket goda prestanda vad avser ljud- och värmeisolering. Liksom alla våra fönstermodeller är det skapat med omsorg om detaljerna.
Virket är förstklassig, senvuxen norrländsk kärnfura, med naturliga egenskaper som hårdhet, spänst, styrka och motståndskraft mot fukt och röta. Rutorna i ytterbågen är kittade glas för glas, ett för varje spröjs. Gångjärn och beslag är valda utifrån stränga kvalitetskriterier.
Jugendstilen var aktuell i byggnadssammanhang de två decennierna runt 1900. Fönster från denna epok har ofta tät spröjs i bågens övre parti medan nederdelens glasyta är obruten. Vår fönstermodell Nore har ett övre parti med fyra små rutor, avdelade diagonalt i kryssform medan det nedre partiet är delat i två rutor av en horisontal spröjs.
Nore Fönster finns i 1-, 2- eller 3-luftsalternativ.
Fönstret kan även beställas i utförande med tvärpost samt i 1+1-glasutförande, med helglasad alt. spröjsad innerbåge i fönstret.

I vår serie fönster hör modellerna Borr, Åkersta, Kläppa, Höga och Vik till samma stiltyp.

Ladda hem vårt produktblad om Nore i pdf-format

Fönster Nore 1 luft från HälingeFönster
Detaljbild på spröjs
Precis som i äldre fönstersnickeri är fönsterbågar och spröjsar vackert profilerade för att ge behagligt rundade former och öka ljusinsläppet.
Fönster Nore 1 Luft från HälsingeFönster Fönster Nore 2 Luft från HälsingeFönster Fönster Nore 3 Luft från HälsingeFönster Fönsterdörr Nore från HälsingeFönster Fönsterdörr Nore från HälsingeFönster