HälsingeFönster - Allmogefönster från Engbergs Snickerier i Ljusdal

 

MÅGA 2-luft

Måga är ett 2+1-fönster med mycket goda prestanda vad avser ljud- och värmeisolering. Liksom alla våra fönstermodeller är det skapat med omsorg om detaljerna.
Virket är förstklassig, senvuxen norrländsk kärnfura, med naturliga egenskaper som hårdhet, spänst, styrka och motståndskraft mot fukt och röta. Gångjärn och beslag är valda utifrån stränga kvalitetskriterier.
När vi skapade Måga tittade vi stilmässigt tillbaka på "funkis".  Den funktionalistiska arkitekturens genombrott i Sverige skedde med Stockholmsutställningen 1930. Stilen tar sig bl a uttryck i fönster med stora obrutna glasytor. Till skillnad från våra andra modeller är ytterbågen i Måga därför glasad helt i ett stycke.

Måga Fönster finns i 1-, 2- eller 3-luftsalternativ.
Fönstret kan även beställas i 1+1-glasutförande.

Måga finns även som fönsterdörr och parfönsterdörr.

Ladda hem vårt produktblad i pdf-format

Måga 2-luftfönster. Fönster från HälsingeFönster.
Detaljbild på spröjs
Precis som i äldre fönstersnickeri är fönsterbågar och spröjsar vackert profilerade för att ge behagligt rundade former och öka ljusinsläppet.
Fönster Måga 1 Luft från HälsingeFönster Fönster Måga 2 Luft från HälsingeFönster Fönster Måga 3 Luft från HälsingeFönster Fönsterdörr Måga från HälsingeFönster Fönsterdörr Måga från HälsingeFönster