HälsingeFönster - Allmogefönster från Engbergs Snickerier i Ljusdal

 

KAVEN 2-luft

Kaven är ett 2+1-fönster med mycket goda prestanda vad avser ljud- och värmeisolering. Liksom alla våra fönstermodeller är det skapat med omsorg om detaljerna.
Virket är förstklassig, senvuxen norrländsk kärnfura, med naturliga egenskaper som hårdhet, spänst, styrka och motståndskraft mot fukt och röta. Rutorna i ytterbågen är kittade glas för glas, ett för varje spröjs. Gångjärn och beslag är valda utifrån stränga kvalitetskriterier.
När vi skapade Kaven var förebilden en fönstermodell som var vanlig under perioden 1920-1940, då fönsterbågen hade horisontalt avdelade glaspartier.  
Kaven Fönster finns i 1-, 2- eller 3-luftsalternativ.
Fönstret kan även beställas i utförande med tvärpost samt i 1+1-glasutförande, med helglasad alt. spröjsad innerbåge i fönstret.

Våra modeller Tälle och Åkern kan vara alternativ till Kaven.

Ladda hem vårt produktblad i pdf-format

Kaven 2-luftfönster. Fönster från HälsingeFönster.
Detaljbild på spröjs
Precis som i äldre fönstersnickeri är fönsterbågar och spröjsar vackert profilerade för att ge behagligt rundade former och öka ljusinsläppet.
Fönster Kaven 1 Luft från HälsingeFönster Fönster Kaven 2 Luft från HälsingeFönster Fönster Kaven 3 Luft från HälsingeFönster Fönsterdörr Kaven från HälsingeFönster Fönsterdörr Kaven från HälsingeFönster