HälsingeFönster - Allmogefönster från Engbergs Snickerier i Ljusdal

 

KÄMSTA 2-luft

Kämsta är ett 2+1-fönster med mycket goda prestanda vad avser ljud- och värmeisolering. Liksom alla våra fönstermodeller är det skapat med omsorg om detaljerna.
Virket är förstklassig, senvuxen norrländsk kärnfura, med naturliga egenskaper som hårdhet, spänst, styrka och motståndskraft mot fukt och röta. Rutorna i ytterbågen är kittade glas för glas, ett för varje spröjs. Gångjärn och beslag är valda utifrån stränga kvalitetskriterier.
Det här fönstret har sex rutor per båge. Man finner ofta fönster av den här typen i nationalromantiskt influerade byggnader från 1910-1920-talen. Fönstren var tätspröjsade, med små glasrutor, trots att tillverkningsmetoderna då utvecklats och stora glasytor kunde framställas. Man blickade istället stilmässigt tillbaka i tiden. Det har vi också gjort när vi skapade modellen Kämsta.
Kämsta Fönster finns i 1-, 2- eller 3-luftsalternativ.
Fönstret kan även beställas i utförande med tvärpost samt i 1+1-glasutförande, med helglasad alt. spröjsad innerbåge i fönstret.

Våra modeller Slotte och Gärde kan vara ett alternativ till Kämsta.

Ladda hem vårt produktblad i pdf-format

Kaven 2-luftfönster. Fönster från HälsingeFönster.
Detaljbild på spröjs
Precis som i äldre fönstersnickeri är fönsterbågar och spröjsar vackert profilerade för att ge behagligt rundade former och öka ljusinsläppet.
Fönster Kämsta 1 Luft från HälsingeFönster Fönster Kämsta 2 Luft från HälsingeFönster Fönster Kämsta 3 Luft från HälsingeFönster Fönsterdörr Kämsta från HälsingeFönster Fönsterdörr Kämsta från HälsingeFönster