HälsingeFönster - Allmogefönster från Engbergs Snickerier i Ljusdal

 

GÄRDE 2-luft

Gärde är ett 2+1-fönster med mycket goda prestanda vad avser ljud- och värmeisolering. Liksom alla våra fönstermodeller är det skapat med omsorg om detaljerna. Virket är förstklassig, senvuxen norrländsk kärnfura, med naturliga egenskaper som hårdhet, spänst, styrka och motståndskraft mot fukt och röta.
Rutorna i ytterbågen är kittade glas för glas, ett för varje spröjs. Gångjärn och beslag är valda utifrån stränga kvalitetskriterier.
Gärde har fyra rutor per båge. Man finner ibland fönster av den här typen i nationalromantiskt influerade byggnader från 1910-1920-talen. Fönstren var då ofta tätspröjsade, med små glasrutor, trots att tillverkningsmetoderna då utvecklats och stora glasytor kunde framställas. Man blickade istället stilmässigt tillbaka i tiden.

Gärde Fönster finns i 1-, 2- eller 3-luftsalternativ.
Fönstret kan även beställas i 1+1-glasutförande, med helglasad alt. spröjsad innerbåge, samt i utförande med tvärpost.
Gärde finns även som fönsterdörr och parfönsterdörr.

Vår modeller Slotte och Kämsta kan vara ett alternativ till Gärde.

Ladda hem vårt produktblad i pdf-format

Gärde 2-luftfönster. Fönster från HälsingeFönster.
Detaljbild på spröjs
Precis som i äldre fönstersnickeri är fönsterbågar och spröjsar vackert profilerade för att ge behagligt rundade former och öka ljusinsläppet.
Fönster Gärde 1 Luft från HälsingeFönster Fönster Gärde 2 Luft från HälsingeFönster Fönster Gärde 3 Luft från HälsingeFönster Fönsterdörr Gärde från HälsingeFönster Fönsterdörr Gärde från HälsingeFönster