HälsingeFönster - Allmogefönster från Engbergs Snickerier i Ljusdal

 

ÅKERSTA FÖNSTERDÖRR

Åkersta Fönsterdörr är en 2+1-fönsterdörr med mycket goda prestanda vad avser ljud- och värmeisolering. Liksom alla våra modeller är den skapad med omsorg om detaljerna.
Virket är förstklassig, senvuxen norrländsk kärnfura, med naturliga egenskaper som hårdhet, spänst, styrka och motståndskraft mot fukt och röta. Rutorna i ytterbågen är kittade glas för glas, ett för varje spröjs. Gångjärn och beslag är valda utifrån stränga kvalitetskriterier.
Jugendstilen var aktuell i byggnadssammanhang de två decennierna runt 1900. Fönster från denna epok har ofta spröjs i bågens övre parti medan nederdelens glasyta är obruten. Vår fönstermodell Åkersta har ett tätspröjsat övre parti med fyra små rutor.
Åkersta Fönsterdörr levereras med spanjolett och kan beställas med cylinderlås på antingen insidan eller både in- och utsidan, allt efter önskemål. Finns även med hakkolvslåsning. Pardörren levereras med dubbla spanjoletter och kan beställas med samma låsalternativ som enkeldörren. Samtliga utföranden levereras med broms.
Åkersta Fönsterdörr finns även i utförande med tvärpost samt i 1+1-glasutförande, med helglasad alt. spröjsad innerbåge i fönstret.

I vår serie fönsterdörrar hör modellerna Kläppa, Borr, Höga och Vik till samma stiltyp, med Nore som en variant.

Ladda hem vårt produktblad om Åkersta i pdf-format

Åkersta enkel fönsterdörr från HälsingeFönster
Detaljbild på spröjs
Precis som i äldre fönstersnickeri är fönsterbågar och spröjsar vackert profilerade för att ge behagligt rundade former och öka ljusinsläppet.
Fönster Åkersta 1 Luft från HälsingeFönster Fönster Åkersta 2 Luft från HälsingeFönster Fönster Åkersta 3 Luft från HälsingeFönster Fönsterdörr Åkersta från HälsingeFönster Fönsterdörr Åkersta från HälsingeFönster