HälsingeFönster - Allmogefönster från Engbergs Snickerier i Ljusdal

 

ÅKERN 2-luft

Åkern är ett 2+1-fönster med mycket goda prestanda vad avser ljud- och värmeisolering. Liksom alla våra fönstermodeller är det skapat med omsorg om detaljerna.
Virket är förstklassig, senvuxen norrländsk kärnfura, med naturliga egenskaper som hårdhet, spänst, styrka och motståndskraft mot fukt och röta. Rutorna i ytterbågen är kittade glas för glas, ett för varje spröjs. Gångjärn och beslag är valda utifrån stränga kvalitetskriterier.
När vi skapade Åkern var förebilden en fönstermodell som var vanlig under perioden 1920-1940, då fönsterbågen hade horisontalt avdelade glaspartier.
Åkern Fönster finns i 1-, 2- eller 3-luftsalternativ.
Fönstret kan även beställas i utförande med tvärpost samt i 1+1-glasutförande, med helglasad alt. spröjsad innerbåge i fönstret.

Våra modeller Tälle och Kaven kan vara alternativ till Åkern.

Ladda hem vårt produktblad i pdf-format

Åkern 2-luftfönster. Fönster från HälsingeFönster.
Detaljbild på spröjs
Precis som i äldre fönstersnickeri är fönsterbågar och spröjsar vackert profilerade för att ge behagligt rundade former och öka ljusinsläppet.
Fönster Åkern 1 Luft från HälsingeFönster Fönster Åkern 2 Luft från HälsingeFönster Fönster Åkern 3 Luft från HälsingeFönster Fönsterdörr Åkern från HälsingeFönster Fönsterdörr Åkern från HälsingeFönster