HälsingeFönster - Allmogefönster från Engbergs Snickerier i Ljusdal

 

ÅKERN PARDÖRR

Åkern Fönsterdörr är en 2+1-fönsterdörr med mycket goda prestanda vad avser ljud- och värmeisolering. Liksom alla våra modeller är den skapad med omsorg om detaljerna.
Virket är förstklassig, senvuxen norrländsk kärnfura, med naturliga egenskaper som hårdhet, spänst, styrka och motståndskraft mot fukt och röta. Rutorna i ytterbågen är kittade glas för glas, ett för varje spröjs. Gångjärn och beslag är valda utifrån stränga kvalitetskriterier.
När vi skapade Åkern Fönsterdörr var förebilden en modell som var vanlig under perioden 1920-1940, då fönsterbågen hade horisontalt avdelade glaspartier.
Åkern Fönsterdörr levereras med spanjolett och kan beställas med cylinderlås på antingen insidan eller både in- och utsidan, allt efter önskemål. Finns även med hakkolvslåsning. Pardörren levereras med dubbla spanjoletter och kan beställas med samma låsalternativ som enkeldörren. Samtliga utföranden levereras med broms.
Åkern Fönsterdörr finns även i utförande med tvärpost samt i 1+1-glasutförande, med helglasad alt. spröjsad innerbåge i fönstret.

Våra modeller Tälle och Kaven kan vara alternativ till Åkern.

Ladda hem vårt produktblad om Åkern i pdf-format

Åkern parfönsterdörr från HälsingeFönster
Detaljbild på spröjs
Precis som i äldre fönstersnickeri är fönsterbågar och spröjsar vackert profilerade för att ge behagligt rundade former och öka ljusinsläppet.
Fönster Åkern 1 Luft från HälsingeFönster Fönster Åkern 2 Luft från HälsingeFönster Fönster Åkern 3 Luft från HälsingeFönster Fönsterdörr Åkern från HälsingeFönster Fönsterdörr Åkern från HälsingeFönster